Fästingar

Skydda hunden mot fästingar!

Våren är härlig, men inte allt som följer med den. För med värmen så kommer fästingarna.
Förutom att fästingar är äckliga när de suger vårt blod kan de sprida sjukdomar. TBE, fästingöverförd hjärnhinneinflammation, kan drabba hundar men att hunden blir allvarligt sjuk är ovanligt. Däremot kan vi människor bli allvarligt sjuka, så särskilt du som bor i riskområden bör vaccinera dig. Hundliv innebär utomhusliv och numera finns fästingarna även i många av städernas parker.
Anaplasmos, tidigare kallat ehrlichia, och borrelia (som även drabbar människor) är två andra fästingöverförda sjukdomar. Symptomen är bland annat nedsatt allmäntillstånd, feber och ofta hälta på olika ben, ibland blödningar från slemhinnor och nos, och symptom kan uppstå upp till ett halvår efter hunden fått smittan. Men även här det ovanligt att hunden blir allvarligt sjuk. Veterinärerna rekommenderar dock att du använder någon typ av fästingprevention om ni bor i områden med mycket fästingar.